Vysokofrekvenční přímá bruska

Vysokofrekvenční přímé brusky pracují s napětím 200 voltů. Měnič frekvence přeměňuje síťovou frekvenci z 50, resp. 60 Hz na 300 Hz – výkon motoru roste proporčně rovněž o šestinásobek. V oblasti opracování a zpracování kovu dosáhnete vzhledem k výrazně vyššímu počtu otáček vysokofrekvenčního elektrického nářadí při Heavy-Duty broušení, hrubování nebo oddělování až o 30 % vyššího úběrového výkonu. Investice do vysoké frekvence se rychle vyplatí kovodělným podnikům, když práce probíhá v náročném pracovním prostředí nebo bez přerušení: počet otáček je výrazně stabilnější i při zátěži a spotřeba brusných kotoučů se snižuje až o 50 %. Díky enormnímu úběrovému výkonu se prokazatelně zkracuje pracovní doba ve výrobě. V nepřetržitém průmyslovém použití, např. ve vícesměnném provozu, je rozhodnutí ve prospěch vysokofrekvenčního elektrického nářadí vždy také rozhodnutím pro vyšší hospodárnost! Kromě vyššího výkonu mluví pro využití vysokofrekvenčního elektrického nářadí v průmyslovém prostředí také další výhody: Zařízení jsou koncipována pro maximální zatížitelnost a minimální údržbu. Využijte výhod delší životnosti, kratších výpadků a menší údržby a nákladů na opravy.