Využívání dat


Souhlas s použitím osobních údajů

Vámi uvedené údaje budou společností C. & E. Fein GmbH, popř. dceřinými společnostmi FEIN nebo distributory FEIN používány pro poskytování komerčních informací o nových výrobcích nebo službách i k výzkumu trhu a mínění. Tyto informace jsou zasílány e-mailem nebo poštou. Kdykoli můžete bez předepsané formy zrušit používání vašich osobních údajů k reklamním účelům, nejlépe zasláním e-mailové zprávy na adresu warranty@fein.com. Toto zrušení nebude mít žádný vliv na registraci vašeho stroje.