Zpět na přehled
Segmentovýnůžseslinutýmkarbidem

Vesrovnánísdiamantovýmostřímlevnějšíatrvanlivější.
Našpičatéikulatérohyanaprácibezpřeřezu,šířkařezucca2,2mmnaveškerémramorovéaepoxidovéspáry.
 

Vhodné pro:
FSC 2.0 Q (FSC 2.0 Q)
1 Nezávazné prodejné ceny včetně DPH.
2 Nezávazné prodejné ceny bez DPH.

Stažení