Zpět na přehled
Segmentovýnůžseslinutýmkarbidem

Vesrovnánísdiamantovýmostřímlevnějšíatrvanlivější.
Našpičatéikulatérohyanaprácibezpřeřezu,velmitenképrovedení,šířkařezucca1,2mm,šířkařezumax.10mm.Nehodísenavelmitvrdéepoxidovénebocementovéspáry.
 

1 Nezávazné prodejné ceny včetně DPH.
2 Nezávazné prodejné ceny bez DPH.

Stažení